HB NATURHÄLSA
Örtmedicin
HB NATURHÄLSA

Örtmedicin

posters-ortmedicin.jpg

TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) härstammar ifrån mycket gamla anor. Användande av örtmedicin är lika gammalt som mänskligheten själv. Tidiga människor var jägare/samlare vars överlevnad berodde på hur bra deras kunskaper om omgivningen var. Direkt erfarenhet och ”trial and error” gav kunskap om vilka växter som var användbara och vilka som hade helande kvaliteter samt vilka som var toxiska eller inte bra. Dessa tidiga upptäckter gick i arv och blev kunskap som under de tusentals år som följde gav upphov till örtmedicin och vissa av dem utvecklades till sofistikerade system för diagnos och behandling där användning av örter var den dominerande terapiformen.


Ett av dessa system som överlevt i 3000 år till vår tid kallas idag Traditionell Kinesisk medicin och gren av TKM kallas numera Klassisk Kinesisk Medicin och utövare av den Klassiska grenen hävdar att de utövar en mer autentisk och mer historiskt korrekt form av Kinesisk Medicin.


Tusentals örter används idag i Kina. Mer än en million ton örter används varje år i Kina. 30 örter, de flesta tonifierande på olika sätt står för mer än 50 % av förbrukningen och Lakritsrot toppar listan med 86 000 ton. Denna information kanske överaskar en västerlänning, som ser örtterapi som en ganska ny utveckling inom hälsobranschen hos oss i Västvärlden. Ett vanligt Kinesiskt örtapotek säljer omkring 450 olika örter och från denna samling av örter så brukar en utövare av örtterapi göra ca 250 olika standard örtformler för att behandla hälsobesvär. 

Ört terapeuten baserar sin användning av de olika örtformlerna på en individuellt gjord diagnos gjord enligt principerna för Traditionell Kinesisk Medicin. Ofta är de olika örtformlerna flera hundra eller ett par tusen år gamla och dessa väl beprövade och väldokumenterade standardformlerna blir grunden för en individuellt gjord örtformula som anpassats till klientens konstitution och nuvarande besvär eller sjukdom.


Traditionella Kinesiska Örtkategorier Örter klassificeras bl.a. beroende på om de har en värmande eller kylande effekt i kroppen och örternas smakspektra har också stor betydelse. Allmänt kan sägas att örter med någon form av söt smak har en tonifierande effekt, någon form av sur smak har en hopdragande, adstringerande effekt, att bittra örter har en torkande effekt och minskar värme, att kryddiga eller skarpa örter har en skingrande effekt samt minskar frusenhet, att örter med salt smak löser upp och har rensande effekt.

 

När en persons hälsa blir bättre så ändrar sig också besvären eller sjukdomens natur och det betyder att örtformulan som används också måste ändras. Vissa örter i formulan tas nu bort då de har fyllt sitt syfte och andra mer passande för den nuvarande situationen läggs till i dess ställe

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera